Musso Detektivbyrå

Anlita våra
professionella detektiver

Vår Detektivbyrå tillhandahåller omfattande informationsinhämtning för företag och privatpersoner. Vi erbjuder en rad tjänster inklusive skydd av tillgångar, utredningstjänster, kartläggning, avlyssningsskydd och underättelsetjänster.

Partners och utbildningsintituter

Extra ögon när du inte ser

Spaningstjänst - Underättelse

Spaning / Kartläggning

Specialister på

Spaning/Kartläggning

Research

Dokumentation/Bevis

S.D.O

Medlemmar på S.D.O (SVENSKA DETEKTIV ORGANISATIONEN). Detektiv organisationen för seriösa privatdetektiver i Sverige.

3

Medlemmar

2020

Grundades
Läs mer

C.I.I

Medlemmar på C.I.I (Council of International Investigators). "Certified membership of the Council of International Investigators confers a level of distinction and prestige to those members who meet the strict criteria set for this type of member."

1955

Grundades

338

Medlemmar
Vilken typ av fall kan ni hjälpa mig med?

Vår detektivbyrå är specialiserad på en mängd olika typer av fall, inklusive utredningar om otrohet, försvunna personer, bakgrundskontroller, företagsutredningar, försäkringsbedrägeri och mycket mer. Vi har erfarna detektiver med expertis inom olika områden för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Hur lång tid tar det att lösa ett fall?

Tiden det tar att lösa ett fall varierar beroende på flera faktorer, inklusive komplexiteten i ärendet och tillgänglig information. Vissa enklare fall kan lösas på kort tid, medan mer komplicerade fall kan ta längre tid att utreda. Vi strävar alltid efter att lösa fallen så snabbt som möjligt utan att kompromissa med kvaliteten på utredningen.

Hur går ni tillväga för att samla information?

Vi använder en rad olika metoder för att samla information och bevis. Det kan inkludera övervakning, bakgrundskontroller, intervjuer, sökningar i offentliga register, teknisk övervakning och andra strategier som är relevanta för varje specifikt fall. Våra detektiver har erfarenhet och kunskap för att använda de mest effektiva metoderna för att samla in relevant information.

Är mina personliga uppgifter och ärenden konfidentiella?

Absolut. Vi tar kundens integritet och sekretess på allvar. All information som samlas in under utredningen behandlas konfidentiellt och skyddas enligt gällande lagar och etiska standarder. Vi delar aldrig några känsliga uppgifter eller ärendedetaljer med obehöriga parter utan ditt samtycke.

Hur kan jag kontakta er och börja med en utredning?

Du kan kontakta oss antingen via telefon eller e-post för att diskutera ditt ärende och boka en inledande konsultation. Vi kommer att ställa frågor för att få en bättre förståelse för ditt fall och ge dig råd om nästa steg. Vi är här för att hjälpa dig och guida dig genom processen för att uppnå de bästa möjliga resultaten.

Har du inte fått svar på din fråga? Kontakta oss på info@mussodetektiv.com