Stalkning

Utsatt för stalkning/Stalker?

Är du förföljd av någon? Kanske utsatt för stalkning? Musso Detektivbyrå hjälper dig att identifiera stalkers och insamla bevis.

VAD ÄR EGENTLIGEN STALKNING?

Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning och innebär att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. Stalkning kan också handla om att någon tar upprepad och oönskad kontakt med sitt offer och begår handlingar som kan vara skrämmande eller kränkande. Kontakten kan göras i olika form, samtal, meddelanden, melj, i sociala medier, och även brev.


VEM SOM HELST KAN DRABBAS

Stalking är ett stort problem för den drabbade personen. Det påverkar hela tillvaron och skapar rädsla och ångest. Stalkern kan vara en vanlig person, ett ex från tex ditt förra förhållande, en person som hatar dig och vill dig illa osv. Men vår erfarenhet är att stalkning egentligen kan drabba i stort sett vem som helst. Det är viktigt att agera så fort som möjligt, chanserna att komma tillrätta med problemet är då större.

I dagsläget är stalkning inte prioriterad av polismyndigheten då många menar att de saknar resurser vilket drabbar offret.


ÄR DU UTSATT FÖR STALKNING?

Musso Detektivbyrå har mycket erfarenhet av arbete med att identifiera och konfrontera stalkers. Vi vet hur svårt och skrämmande det kan vara för offret. Polisens resurser räcker inte till vilket gör att de inte prioriterar såna ärenden. Men det gör vi!

Vi använder följande arbetsmetoder för att identifiera stalkers. 

  • Fysisk spaning - Vi kan observera på olika ställen för att identifiera stalkers. Sådana ställen kan vara din arbetsplats, din postlåda, eller du själv för att se om någon förföljer dig.  
  • När personen-stalkern identifierats kan en konfrontation ske. Efter detta upphör oftast problemet , eftersom stalkern vet att han/hon är påkommen och identifierad. Vid allvarligare fall används den samlade dokumentationen från utredningen för att göra en polisanmäla.