DETEKTIV FALSK ELLER BEDRÄGLIG SJUKANMÄLAN

Det kan vara kostsamt med anställda som ofta sjukanmäler sig eller är lediga. Våra privatdetektiver kan bland annat skaffa bevis för falska ledigheter. Dessa utredningar måste begäras på ett lagligt sätt och av en legitim person för att utföra utredningen.


Falska sjukanmälningar


Utredningar av bluffsjukfrånvaro är de som syftar till att verifiera att arbetaren inte utför någon arbetsaktivitet under vilken sjukfrånvaro som helst, oavsett typ. Med tanke på orsakerna till nämnda tillbakadragande måste utredningen begäras på ett reglerande sätt och av den person som lagligen har rätt att beställa utredningen. I de flesta fall är den sökande vanligtvis personalansvarig.

Vill du prata med våra privatdetektiver?

Finns det misstankar om att en anställd ljuger om sin frånvaro eller ledighet? Vi observerar och övervakar den misstänkta under personens arbetstimmar och utanför arbetstimmarna. Under utredningarna kan vi då konstatera att den arbetsaktivitet som utförs kan klassificeras som illojal konkurrens om det skulle vara fallet, eller om personer har sjukanmält sig utan legitim anledning.

BEVISA EN FALSK SJUKANMÄLAN MED EN PRIVATDETEKTIV

När vi utvecklar utredningarna tar vi hänsyn till att det kan finnas olika orsaker till varför den anställda sjukanmäler sig, nämligen:

1. Olika typer av arbetsaktiviteter på egen hand, liknande den som utförs i det primära företaget.
2. Arbetsuppgifter som utförs för andra, som liknar de som utförs i det primära företaget.
3. Olika arbetsuppgifter som utförs på egen hand, samma som de som utförs i det primära företaget men utförs i en egen typ av verksamhet.

4. Avvikande aktiviteter under ledighet/frånvaro eller arbetsskada.

Antagande 1. Den anställde utför olika arbetsaktiviteter (oftast hemma) under ledighetstiden. Detta observeras av oss och uppgifterna lämnas in till företaget. Med uppgifterna kan företaget ta upp ett motiv för uppsägning.

Antagande 2. Arbetaren utför arbetsaktiviteter som liknar de som utförs i det primära företaget men görsi ett annat företag. Privatdetektiven i ett fall av denna typ kommer att utföra en observationsövervakning på arbetaren för att lokalisera var han utför arbetet.  När platsen eller företaget där den anställda arbetar lokaliserats  fortsätter observationen för att få så mycket information som möjligt.

Antagande 3. Arbetstagaren med tillfällig sjukfrånvaro utfören aktivitet som är identisk med den som utförs i det primära företaget men för egen räkning, till exempel i form av ett annat företag med liknande idéer.

Antagande 4. I det sistnämnda fallet övervägs en avvikande åtgärd av arbetstagaren. Anledningen till att personen har sjukanmält sig, ska i de flesta fall hindra personen att göra vissa aktiviteter. Orsakerna kan vara tex en sjukdom som normalt kräver fullständig eller nästan fullständig vila. Att observera en arbetare som lider av en av dessa sjukdomar eller en arbetsskada som kör fordon, tar upp möbler, arbetar i sin trädgård eller till och med gör jordbruksarbete kan vara överranskande när man vet orsaken till deras sjukanmälan.