SEKRETESS

Sekretesspolicy

Vi arbetar under professionella sekretessavtal. När du kontaktar oss kommer du alltid att få detaljerad information om vår integritetspolicy. Du kommer att känna dig trygg när du anställer oss. Vi ser till att all kundhantering utförs i en säker miljö och aldrig kommer att tillhandahållas tredje part. Av denna anledning har vi också beslutat att inte hantera ärenden på plattformar som t.ex. Facebook, Instagram eller andra kanaler som möjliggör avlyssning av tredje part.

Det är mycket viktigt för oss att skydda din personliga information. All personlig information du tillhandahåller oss lagras på en säker server och vi kommer att anta en pålitlig process för att skydda dem från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

Strikt tystnadsplikt

Vårt sekretessansvar är omfattande och är utformat för att säkerställa att informationen du delar med oss ​​eller den information vi delar med dig är mellan oss. Detta innebär att vi inte kommer att distribuera information som inte är relaterad till ärendet till någon annan part, och vi kommer inte heller dela den med någon annan. Vi delar inte heller information, såsom undersökningar, kontaktinformation eller annan information, med någon organisation om våra kunder. Det finns dock några undantag.

Undantagsregler

§1 - Sexuella övergrepp mot barn

Om våra utredare upptäcker ett pågående brott eller brott mot barn eller barnpornografi på hårddiskar, mobiltelefoner eller andra digitala enheter, är vi skyldiga att vidta åtgärder och rapportera till polisen.

§2 - Terrorism

Om våra utredare upptäcker att personen / har begått terroristbrott, eller planerar / sponsrar eller underlättar terroristattacker etc. är vi skyldiga att vidta åtgärder och rapportera till polisen.


privatdetektiv stockholm