Informationshämtning

Informationsinhämtning och utredning

Vi är ett utredningsföretag som ägnar sig åt att undersöka, granska och samla in information för individer och företag. Vår expertis är relaterad till medveten investering i skickliga och erfarna medarbetare, avancerad teknik och pågående arbete som involverar olika frågor, och vår kompetens kommer ständigt att anpassas. 

PRIVATUTREDNING - 

En av våra mest använda tjänster är utredning och informationsinsamling. Vi har en grupp dedikerade utredare som utför olika uppgifter för att hjälpa andra utredningar med många olika element eller svara på specifika frågor. För att ärendet ska kunna lösas är utredningar mycket viktiga och ofta avgörande. Utredning kan involvera följande aspekter: kartläggning av egendom som ägs av fysiska eller juridiska personer, kretsar med individer i ett nätverk av bekanta eller kontakter, information om familjeförhållanden eller information om resemetoder, bokningar, kvitton eller djupgående bakgrundskontroller

Här är några exempel på när tjänsten är användbar:

  • Personkopplingar
  • Bakgrundskontroller 
  • Hitta biologiska föräldrar 
  • Hitta en adress eller telefonnummer 
  • Sökning efter avliden
  • Sociala medier och internetundersökningar
  • Omfattande bakgrundskontroller
  • Adressrapport
  • Övrig utredning och efterforskning - mycket mer. All informationsinhämtning eller research anpassas efter ditt behov. När vi får veta mer om ditt ärende kan vi ger dig mer anpassade förslag.