.

Tillhandahålla anpassningstjänster för kommuner. Vi hjälper kommuner i landet med kontrollerade inköp, alkohol- och tobakstestköp och tillhandahåller också utredningstjänster, spaningstjänster och informationsinsamling för myndigheterna.

VI KAN HJÄLPA

Myndigheter som CSN, Försäkringskassan, Kommuner, Regeringen osv.

Kommuner kräver vanligtvis att arbetet genomförs och hanteras på ett effektivt sätt och det bästa sättet att hantera de skattefonder som beslutas av regeringen och riksdagen, vilket är en svår uppgift. Uppgifterna har ökat men de ekonomiska medlen har inte ökat i motsvarande utsträckning. Musso Detektivbyrå tillhandahåller tjänster till många organisationer och vi kan hjälpa dig inom områden där vi har lång erfarenhet, expertis och resurser för att säkerställa goda resultat. För kommuner som vill köpa från vårt tjänsteområde kan ibland enklare upphandlingsförfaranden användas. 

Vid direkt upphandling finns det inga lagliga regler för hur budgivning ska formuleras. Budgivningen kan vara muntlig eller skriftlig.


TILLSYN & PROVKÖP ALKOHOL & TOBAK

Musso Detektivbyrå hjälper kommuner att genomföra testköp och andra grundliga och noggranna utredningar och genomföra inspektioner i företag och butiker för att kontrollera hur man följer reglerna för försäljning av tobak och alkohol till minderåriga. Vi kan också hjälpa till att övervaka och kontrollera servicelicenser.