Försäkringsbolag

När det misstänks att någon begår, redan genomför eller planerar att begå försäkringsbedrägeri kommer vi att undersöka och tillhandahålla dokumentation. Vårt arbete beställs vanligtvis av försäkringsbolaget eftersom mer bevis måste samlas in för att fatta ett ersättningsbeslut och kunna upptäcka bedrägerier.

UTREDNING- FÖRSÄKRINGSBEDRÄGERIER

Försäkringsbedrägerier har en sak gemensamt - såvida inte ett brott misstänks kommer det inte att utredas. Denna misstanke kan baseras på tips som försäkringsbolaget har fått, eller det faktum att försäkringsbolagets egna utredare har fastställt andra försäkringsbedrägerier. När vi kallas hjälper vi vanligtvis försäkringsutredare och kompletterar den pågående utredningen. Genom metoder som fysisk undersökning eller informationsinsamling kan vi kontrollera om en persons beteende överensstämmer med vad han eller hon rapporterar till försäkringsbolaget.

Alla utredningar kommer att utföras med försiktighet, och vi kommer att tillhandahålla resultaten i form av detaljerade rapporter enligt kraven i ärendet, vanligtvis med foton och videobevis. Det kan sedan användas som grund för företagets interna utredning av misstänkt försäkringsbedrägeri. Vi genomför utredningar i Sverige och utomlands.

VILL DU VETA MER?

Du kan när som helst kontakta oss för en kostnadsfri konsultation, där du får möjlighet att beskriva ditt problem. Kontakta oss så berättar vi mer!